cz

Referencie

referencie

EBA s.r.o.

komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov

referencie

Auto Pela, s.r.o.

odpadový manažment (programy odpadového hospodárstva, súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, havarijné plány)

referencie

ASA Slovensko, s.r.o.

poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí ADR, proces EIA vypracovanie správy o hodnotení pre skládku odpadov

referencie

LQM Slovakia, s.r.o.

poradenstvo pri uvádzaní nebezpečných chemických prípravkov na trh SR (auto-moto prípravky)

referencie

Syka Slovensko, s.r.o.

poradenstvo pri uvádzaní nebezpečných chemických prípravkov na trh SR (stavebná chémia), bezpečnostný poradca ADR

referencie

Siemens, s.r.o.

poradenstvo pri implementácii normy ISO 14001

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug