O nás

Vážená spoločnosť,

prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v Bratislave v roku 2003. Pôsobíme na trhu v Slovenskej republike a v Českej republike v oblasti poskytovania integrovaných poradenských a inžinierskych služieb vo sfére uvádzania chemických látok a zmesí na trh, priemyselnej ekológie, podnikových systémov manažérstva kvality podľa noriem rady ISO 9000, systémov environmentálneho manažérstva podľa noriem rady ISO 14000, systémov manažérstva BOZP podľa noriem rady OHSAS 18000, ako aj prepravy nebezpečných vecí po ceste, železnici, ako aj leteckou dopravou podľa predpisov ADR/RID/ICAO/IATA.

Našim cieľom je predovšetkým spokojnosť zákazníka, ktorá je odrazom vysokej kvality našich služieb. Každého klienta vnímame ako jednotlivca a pristupujeme k nemu s najvyššou dávkou individuálneho prístupu a citlivosti.

Sme presvedčení, že naša spoločnosť zásadnou mierou prispeje ku kvalifikovanému riešeniu Vašich problémov v uvedených oblastiach. K tomuto účelu má slúžiť táto web stránka, ktorá predstavuje základné činnosti poskytovania našich služieb.

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug