Enviromentálny audit

  • komplexné zhodnotenie stavu podniku z hľadiska dodržiavania legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka  (vykonáva sa najčastejšie pred zmenou vlastníka podniku, pri tendri, ako aj pred kontrolou orgánov štátnej správy v životnom prostredí)
  • kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia
  • ročné hlásenia o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
  • vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia
  • vybavenie súhlasov od orgánov štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
  • poradenstvo v rozsahu ochrany ovzdušia
S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug