Kontaktujte nás

EKO-ADR s.r.o.

Jégého 10

821 08 Bratislava, SR

 

telefón: 02 3301 4224

mobil: 0903 936 418

 

e-mail: ekoadr@ekoadr.sk

Vážená.spločnosť,

prostredníctvom internetu sa Vám dostáva informácia o spoločnosti EKO-ADR, ktorá vznikla v Bratislave v roku 2003. Pôsobí na trhu v Slovenskej republike a v Českej republike v oblasti poskytovania poradenských a inžinierskych služieb vo sfére chemických látok a prípravkov, priemyselnej ekológie, podnikových systémov manažérstva kvality podľa noriem rady ISO 9000 a systémov environmentálneho manažérstva podľa noriem rady 14000, ako aj prepravy...

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug