Manažérske systémy

Systémy manažérstva kvality

 • poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008 v podniku
 • spracovanie dokumentácie SMK pre podnik 
 • vykonávanie interných auditov SMK
 • príprava k certifikácii SMK podľa ISO 9001:2008

Systémy environmentálneho manažérstva a EMAS

 • poradenstvo pri zavádzaní systémov environmentálneho manažérstva kvality (SEM) podľa normy ISO 14001:2004, príp. EMAS v podniku
 • spracovanie dokumentácie SEM pre podnik 
 • vykonávanie interných auditov SEM
 • príprava k certifikácii SEM podľa ISO 14001:2004

Systémy manažérstva BOZP

 • poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva BOZP (SMBOZP) podľa normy OHSAS 18001:2007 v podniku
 • spracovanie dokumentácie SMBOZP pre podnik 
 • vykonávanie interných auditov SMBOZP
 • príprava k certifikácii SMBOZP podľa ISO 14001:2004
 • poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008 v podniku
 • spracovanie dokumentácie SMK pre podnik 
 • vykonávanie interných auditov SMK
 • príprava k certifikácii SMK podľa ISO 9001:2008
S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug