Čo je to karta bezpečnostných údajov (KBÚ)?

KBÚ predstavuje súhrn identifikačných a bezpečnostných údajov chemickej  látky, príp. zmesi  so zameraním na ochranu zdravia, životného prostredia a zvýšenia bezpečnosti pri akomkoľvek nakladaní s nimi.

Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
EBA s.r.o. Complex environmental advisory - biodegradation of hazardous waste Auto Pela, s.r.o. Waste...
Safety data sheets Product labels biocides
Firebug